Algemene voorwaarden

Definities

Wij/We/ons verwijst naar Natuurlijk Geliefd, Sassenheim, KVK-nummer 89750195. U/Uw/Jullie/Je/Jij/Jou verwijst naar de persoon/personen die een overeenkomst aangaat/aangaan met Natuurlijk Geliefd.

Met overeenkomt wordt bedoeld de afspraak tot dienstverlening/consult die je met ons maakt.

Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod en alle diensten van Natuurlijk Geliefd. Voor de voorwaarden van verhuur van de materialen zijn aanvullende voorwaarden, deze zijn te vinden bij Algemene Voorwaarden – Verhuur.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als dit na onderling overleg schriftelijk is vastgelegd.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Indien een situatie niet veilig is of aanvoelt zal dit kenbaar gemaakt worden en zal het consult aangepast voortgezet worden, denk hierbij aan:

  • Verder oefenen met een draagpop tot het wel verantwoord is om te dragen met je kind;
  • Verder oefenen met een ander draagsysteem;
  • Stoppen met het consult.

Indien u zich niet veilig voelt mag dit ook aangegeven worden en zullen we het vervolg van het consult in overleg anders invullen of het consult stoppen.

Onze diensten zijn enkel de basis. Als ouder/verzorger blijft u ten alle tijde verantwoordelijk voor uw kind. Zowel voor, tijdens als na de afspraak.

De technieken die aangeleerd worden zijn technieken en methoden die algemeen geaccepteerd zijn onder draagconsulenten en waar mogelijk ondersteund zijn door wetenschappelijke informatie.

Draagconsult

Inhoud

Het consult wordt afgestemd op de wensen van de klant. We baseren ons op de informatie die vooraf te kennen gegeven is d.m.v. het intake-formulier en/of telefonisch gesprek. Indien er sprake is (of was) van een medische aandoening kan het zijn dat de werkwijze aangepast moet worden. Het verstrekken van deze informatie is daarom van belang voor het consult.

Indien nodig en na overleg met u kan het zijn dat er contact nodig is tussen een eventueel behandelend medisch professional en ons. Dit zal altijd in overleg met u gaan.

Begintijd

Wij willen graag beginnen op de afgesproken tijd en vragen je daarom ook om op die tijd klaar/aanwezig te zijn.

Natuurlijk Geliefd behoudt het recht om de prijs te berekenen vanaf het afgesproken tijdstip.

Indien er onvoorziene omstandigheden zijn laat dit zo snel mogelijk weten.

Indien wij later zijn zal de prijs berekend worden vanaf het moment dat het consult begint.

Indien het oponthoud langer dan 5 á 10 minuten is proberen we zo snel mogelijk u op de hoogte te stellen.

Indien het consult binnen 24 uur voor aanvang van het consult wordt afgezegd, wordt de tijd die voor het consult ingepland was volledig in rekening gebracht.

Roken

Aangezien geuren in de draagsystemen blijven hangen, doen wij geen consulten in ruimtes waar gerookt wordt of waar een rokerslucht hangt.

Indien u of één van uw huisgenoten rookt geef dit dan vooraf aan, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien bij aankomst blijkt dat er toch een rooklucht hangt in de ruimte waar gewerkt gaat worden behoud Natuurlijk Geliefd het recht om de afspraak te annuleren. De reiskosten en de tijd van het consult kunnen op dat moment volledig in rekening gebracht worden.

Huisdieren

Mocht u een huisdier hebben dan verwachten wij dat deze niet in de ruimte is op het moment dat er een consult plaatsvindt en dat u de ruimte vooraf heeft gestofzuigd zodat er geen haren/huidschilfers op de draagsystemen kunnen komen. Dit i.v.m. allergieën, maar ook om eventuele schade aan de materialen te voorkomen.

Beeldmateriaal

Het maken van foto’s en/of filmopnamen tijdens het consult is niet toegestaan. In overleg kunnen er wel foto’s gemaakt worden van het eindresultaat.

Foto’s en/of film opnamen die met ons gedeeld worden zullen alleen gebruikt worden om het consult of de nazorg te ondersteunen.

Indien er expliciet, schriftelijk, toestemming wordt gegeven door de persoon die op de foto of film staat, kan deze gebruikt worden voor andere doeleinden zoals social media, website en/of drukwerk. Dit kunt u aangeven op het desbetreffende formulier.

Materiaal en oefening

Wij regelen het materiaal waarmee gewerkt wordt tijdens het consult.

Indien u uw eigen materiaal wenst te gebruiken kan dit in overleg.

Het oefenen met de draagsystemen gebeurd altijd met een draagpop, pas als de techniek voldoende wordt beheerst kan de techniek met uw kind uitgeprobeerd worden.

Nazorg

Na afloop van een individueel consult ontvangt u een toegangscode voor het afgeschermde deel van de website. Deze toegangscode is geldig tot 3 maanden na afloop van het consult. Hierop vindt u een de uitgeschreven informatie en in de meeste gevallen een filmpje.

U ontvangt in het geval van een knoopconsult ook een persoonlijk handboek, met daarin een volledige uitleg en persoonlijke tips voor de geleerde knooptechniek.

Tot 3 weken na het consult en/of de workshop kunt u met ons contact opnemen indien u nog vragen heeft over de behandelde techniek. Het handigst is om een foto en/of filmpje mee te sturen zodat we goed kunnen meekijken.

Indien u een knoopconsult tijdens de zwangerschap heeft gedaan tellen de 4 tot 6 weken vanaf de geboorte van uw kind.

Natuurlijk Geliefd heeft het recht om, bij het niet volgen van een compleet consult of workshop, geen nazorg te leveren. Dit zal bij het stoppen van het consult of workshop ook kenbaar gemaakt worden. Er zal dan ook geadviseerd worden om een vervolgafspraak te maken.

Kosten

De prijs van een consult wordt bepaald door het tarief per begonnen kwartier. Een uitzondering hierop is het vastgestelde tarief voor een workshop.

De geldende tarieven vindt u op www.natuurlijkgeliefd.nl/actueel-aanbod.

Reiskosten worden berekend met behulp van Google Maps en zijn per gereden kilometer.

Indien er parkeerkosten gemaakt moeten worden, zullen deze worden doorberekend.

Betaling

Betaling dient binnen 14 dagen na afloop van het consult voldaan te zijn. Dit kan via bankoverboeking of een betaalverzoek.

Het is niet mogelijk om contant af te rekenen.

Bij een workshop dient u voorafgaand aan de workshop betaald te hebben. Uw reservering is pas definitief indien de betaling binnen is.

Annuleren

Natuurlijk Geliefd zal bij ziekte of onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk contact opnemen om de afspraak te verzetten. Hieraan zitten voor u geen extra kosten.

Het verzetten of annuleren van een consult tot 72 uur voor de afgesproken tijd kan kosteloos.

Bij het annuleren of verzetten van een consult korter dan 72 uur, maar vóór 24 uur van de afgesproken tijd heeft Natuurlijk Geliefd het recht om één uur in rekening te brengen.

Bij het annuleren of verzetten van een consult korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd heeft Natuurlijk Geliefd het recht om de eventuele gemaakte reiskosten, reistijd en de verwachte consult duur in rekening te brengen.

Een door Natuurlijk Geliefd georganiseerde workshop:

  • kan tot 10 dagen voor de afgesproken tijd kosteloos annuleren;
  • korter dan 10 dagen voor de afgesproken tijd, heeft Natuurlijk Geliefd het recht om 50% van het betaalde bedrag in te houden, de overige 50% krijgt u teruggestort;
  • korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft Natuurlijk Geliefd het recht om het volledige bedrag in te houden.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Natuurlijk Geliefd zijn te koop door een mail te sturen, of te appen waarna er afspraken gemaakt worden over de betaling en het ophalen/verzenden.

Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden.

De Cadeaubon vertegenwoordigd het bedrag wat op de bon vermeld staat. Dit is gelijk aan wat ervoor betaald is.

Een cadeaubon is niet in te wisselen voor geld, alleen voor een dienst of product ter waarde van het bedrag.

Er worden geen andere cadeaubonnen aangenomen dan degene die wij zelf uitgeven.

Algemeen

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u met ons deelt, worden enkel gebruikt om onze diensten uit te voeren en voor onze eigen administratie. We bewaren uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gedurende 7 jaar, gerekend vanaf 31 december van het jaar waarin u een overeenkomst met ons had. Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het intakeformulier gaat via Google Drive. Daarvoor gelden de voorwaarden zoals Google deze hanteert. Hier hebben wij geen inspraak of invloed op. Heeft u hier bezwaar tegen, maak dit bij ons kenbaar en we spreken een andere manier af.

De medische gegevens die u aan ons verstrekt worden tot maximaal 3 maanden na de afspraak bewaard. Dit voor het geven van de juiste nazorg na afloop van het consult.

Copyright

Op alle geschreven teksten en het beeldmateriaal, zowel op de website, social media, mails, flyers en materialen die tijdens de afspraak zijn uitgedeeld, is het auteursrecht van toepassing.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Geliefd deze te delen.

Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat deze op de website zijn gepubliceerd. Eerdere voorwaarden komen daarmee te vervallen.

Voor alle lopende overeenkomsten en reeds gemaakte afspraken blijven de voorwaarden gelden zoals deze waren ten tijde van het opstellen van de overeenkomst of afspraak.

Laatste versie: 15-10-2023